Спеціаліст ІІ категорії, працює з 2008р. Викладає дисципліни: "Фінанси", "Політекономія", "Мікроекономіка".


Закінчила Вінницький торгівельно-економічний інститут Київського торгівельно-економічного університету за спеціальністю "Фінанси" у 2005р. 


На цьому сайті розміщені навчально-методичні матеріали, додаткова література, завдання для самостійної роботи студентів, що дасть змогу орієнтуватися у навчально-інформаційному просторі.